חיפוש למוכרים

 

eBay עורכת שינויים במטרה לענות על צורכי השוק העדכניים ומשקיעה יותר משאבים כדי להבטיח את הצלחתכם כמוכרים

eBay עורכת שינויים במטרה לענות על צורכי השוק העדכניים ומשקיעה
יותר משאבים כדי להבטיח את הצלחתכם כמוכרים


עדכונים בסטנדרטים למוכרים
בארצות הברית וקנדה

למוכרים בדירוג גבוה
(Top Rated Sellers)
ולמוכרים בדירוג מתחת לממוצע
(Below Standard)


עדכונים לבעלי חנויות
בארצות הברית וקנדה

שינויים בעמלות המכירהכלי שילוח
בארצות הברית וקנדה

מעניקים למוכרים יותר שליטה
על זמני ועלויות שילוחניראות לרשומות
בארצות הברית וקנדה

אפשרויות נוספות לקידום רשומות,
וקרדיט רבעוני עבור מוכרים בדירוג גבוה
(Top Rated sellers)עדכונים לבעלי חנויות
בבריטניה

שינויים בעמלות המכירהעדכונים לבעלי חנויות
באוסטרליה

שינויים בעמלות המכירה
והטבות חדשות


עשוי לעניין אותך