חיפוש למוכרים

 

מדיניות הסרת ליקויים (Defect removal policy)

הסרה אוטומטית

להלן המקרים בהם מוסרים ליקויים באופן אוטומטי. כאשר ליקויים לא מוסרים באופן אוטומטי תוכלו להגיש בקשה להסרתם.

 • הקונה לא שילם עבור הרכישה ומקרה של אי-תשלום מתועד בעברו של הקונה.

 • בקשה שהוגשה ל- eBay Money Back Guarantee או ל- PayPal Purchase Protection נסגרה בהחלטה לטובת המוכר

 • הליקוי שנוצר היה תוצאה ישירה של כשל באתר eBay או בממשק

 • eBay נוקטת בצעדים נגד קונה בשל פעילות שמפרה את מדיניות Buying Practices policy (מדיניות הקנייה בeBay) eBay או PayPal מנחות אתכם לעצור משלוח או נוקטות צעדים על מנת לבטל את העסקה

 • eBay קבעה בעזרת מספר המעקב אחר המשלוח (valid tracking number) כי הליקוי נוצר כתוצאה מעיכובים מערכתיים במשלוח או בתקשורת. לדוגמה: איחורים בסדר גודל רחב של מובילי המשלוח, פריטים שתקועים במכס או
  עיכובים הקשורים בהפסקות חשמל שנגרמו בשל מזג אוויר קיצוני

 • eBay קיצרה את הערכת זמן המשלוח שמוצגת לקונים שלכם, אך יכולה לקבוע באמצעות מספר מעקב אחר המשלוח (valid tracking number) שהפריט שלכם הגיע לקונה במסגרת הזמן הראשונית שהוגדרה (שהיא שילוב של זמןהטיפול שהוגדר על ידכם בצירוף זמן המשלוח שפורסם על ידי מוביל המשלוח)

מקרים בהם ליקויים לא יוסרו

 • כאשר מוכר פותר בעיה של קונה רק לאחר שכבר נפתחה בקשה ב-  eBay Money Back Guarantee

 • ליקויים הקשורים למשלוח במקרים בהם העסקה לא מכילה מספר מעקב כלשהו המאפשר לנו לוודא כי הטיפול בפריט והמשלוח היו בזמן שהוגדר לכך

 • כאשר מחלוקת ב- eBay Money Back Guarantee מסתיימת בהחזר לקונה מתוך פשרה אדיבה מבלי שנקבע על מי חלה האחריות לליקוי

עשוי לעניין אותך