חיפוש למוכרים

 

שאלות ותשובות למוכרים

מהם ההבדלים העיקריים בין eBay money back guarantee להגנת הקונה ב- PayPal?

להלן ההבדלים העיקריים בין שתי התוכניות:

 • זמן התגובה הנדרש לתביעת הקונה הוא שונה. ב-eBay  למוכר יש 3 ימים (ב-eBay  בארה"ב) או 8 ימים (ב-eBay  בריטניה) להגיב, ואילו ב-PayPal  הזמן הניתן למתן תגובה ארוך יותר
 • eBay money back guarantee  מכסה את כל סוגי התשלומים המקובלים, ולא רק PayPal
 • במקרה ו-eBay  מוצאת את המוכר אשם בתביעה, והמוכר טרם פיצה את הקונה, eBay תפצה את הקונה ותבקש מהמוכר להחזיר את סכום ההחזר באמצעות PayPal

איך מוכרים מוגנים מפני הפסד בתביעה?

עבור תביעות מסוג "פריט לא התקבל", מוכרים עשויים להיות מוגנים מפני הפסד בתביעה באם יספקו ל-eBay ראיות להוכחת המשלוח. הוכחה למשלוח היא מידע מחברת המשלוחים שמציג באופן ברור:

 • את מצב המסירה של הפריט כ- "נמסר "
 • את מועד המסירה (המשקף כי המוכר שלח את המוצר בתוך זמן הטיפול שהוצהר)
 • את כתובת הנמען, בו מוצג לפחות מיקוד העיר / המדינה
 • עבור פריטים בשווי  250 $ דולר או יותר (או שווה ערך במטבע מקומי)  יש לספק הוכחה לחתימתו של המקבל על מנת לאשר כי המשלוח נדרש

עבור תביעות מסוג "פריט לא כפי שתואר", מוכרים עשויים להיות מוגנים מהפסד בתביעה באם יספקו תיעוד ברור שהפריט אכן תואר כראוי ובשקיפות. לדוגמה:

 • במקרים בהם הקונה מתלונן שהפריט משומש ואינו חדש, אך הרשומה מתארת באופן ברור שהפריט משומש
 • יש פגם בפריט, אך הוא תואר בצורה נכונה על ידי המוכר
 • הפריט תואר כמו שצריך, אך הקונה לא רוצה אותו לאחר שקיבל אותו
 • הפריט תואר כמו שצריך, אך לא עמד בציפיות של הקונים
 • לפריט יש שריטות קלות, אך היה רשום כמשומש
 • מוכרים מוגנים מהפסד בתביעות שהוגשו דרך המרכז ליישוב מחלוקות ב-PayPal  על ידי ההגנה על המוכר של PayPal

אנא לחץ כאן לפרטים נוספים על אישור מסירה והוכחה למשלוח

איך eBay מציגה התראות על מחלוקות חדשות שנפתחו?

אם קיבלת הודעה על מחלוקת שנפתחה עבור עסקה באתר eBay.com  או eBay.co.uk  עליך להיכנס לאתר הרלוונטי של המרכז ליישוב מחלוקות על מנת לטפל במקרה.

http://resolutioncenter.ebay.com

חיובים בגין עסקות ששולמו במקור באמצעות PayPal ימשיכו להופיע במרכז ליישוב מחלוקות של PayPal.

האם אני יכול לערער על החלטת eBay בנוגע למדיניות eBay money back guarantee?

באם מחלוקת נסגרה לטובת הקונה, מוכר יכול לערער על ההחלטה על ידי מתן הצגת המסמכים המתאימים דרך המרכז ליישוב מחלוקות ב-eBay.

מה קורה אם הערעור שלי מתקבל?

במקרה של ערעור שמתקבל, המוכר מקבל את סכום ההחזר המקורי באמצעות שיטת התשלום המקורית.

האם אחויב באם תסגור eBay תביעה לזכותי?

במידה וזכית בתביעה מול הקונה אינך חייב לפצות את הקונה או את eBay.
 

מה קורה לעמלת המוכר ב-eBay בגין פעולות שנויות במחלוקת?

הסכום הסופי ששולם ל-eBay כחלק מהעסקה המקורית יוחזרו באם תספק לקונה החזר מלא, הכולל את עלות הפריט ודמי המשלוח המקוריים, ותקבל בחזרה את הפריט במקרה של "פריט לא כפי שתואר". דמי eBay יוחזרו גם בתביעות זיוף בהן הקונה והמוכר לא הגיעו להסכמה.

מה קורה אם תביעתו של הקונה נסגרת לטובתו?

באם מחלוקת נפתרה לטובתו של הקונה, אנו נפצה את הקונה, והמוכר יידרש להחזיר ל- eBay את סכום ההחזר.
מוכרים עם מספר גדול של תביעות ביחס לסך המכירות שלהם עלולים להיות בסיכון של הפרת מדיניות שיטות העבודה המומלצות למוכר ב-eBay

באם הקונה טוען כי הפריט שנמכר לא היה אותנטי והתביעה נסגרה לטובתו, eBay  עשויה להטיל על המוכר סנקציות שונות, כולל השעיית החשבון.  לפרטים נוספים ראה "מה קורה אם קונה מאמין שפריט הוא מזויף?"  במדיניות eBay money back guarantee

כמה זמן על הקונים לחכות לפני הגשת תביעה?

קונים יכולים ליצור קשר עם שירות הלקוחות ב-eBay  בכל עת. עם זאת, אנו עשויים לבקש מהקונים להמתין זמן סביר בטרם נטפל בתביעה. ברוב התביעות, נבחן את הנתונים הבאים:

 • זמן הטיפול שהוצהר על ידי המוכר לפני המשלוח
 • זמן משלוח משוער המבוסס על סוג השלוח והיעד של הפריט, כולל שחרור ממכס באם הפריט נשלח מחוץ לארץ
 • בנוסף, ניקח בחשבון מרווח בטחון של שלושה ימים ברוב המקרים, כדי לכלול את המשתנים שעלולים לצוץ בתהליך המשלוח. במקרים בהם המוכר הציע משלוח בין לילה והקונה בחר באפשרות זו, נדרוש מרווח בטחון של יום אחד בלבד. במקרים בהם המוכר לא ציין זמן טיפול או שירות משלוחים, לא נקבל תביעות מסוג "פריט לא התקבל" עד לאחר 7 ימים ממועד התשלום (ב-eBay בארה"ב) או 10 ימים (ב-eBay בריטניה)

במקרה של מצב חירום לאומי או תנאי מזג אוויר קיצוניים, אנו עשויים לפי שיקול דעתנו לבקש מהקונים לחכות זמן רב יותר. קונים יכולים להגיש תביעות "פריט לא כפי שתואר" בעת קבלת הפריט, אך אנו מעודדים קודם כל לפנות למוכר על מנת לנסות ולפתור את הבעיה.

האם לקונה יש מגבלת זמן להגשת התביעה?

באופן כללי, לקונים יש 45 ימים מעת התשלום כדי להגיש תביעה, בדיוק כמו במערכת יישוב המחלוקות ב-PayPal. מקרים חריגים אפשריים עשויים להיות מבוססים על גורמים כגון פרטי חשבון של חבר, רישום מידע, מיקום פריט, ושיטת משלוח.

מה אם הפריט עדיין בדרך כאשר הקונה טוען שהפריט לא התקבל?

אם המעקב מראה שהפריט נשלח בתוך חלון זמן הטיפול של המוכר, אך עדיין לא הגיע, אנו עשויים לבקש מהקונה לחכות. כמו כן, אנו עשויים להאריך את משך הזמן שעל הקונים לחכות בהתאם לנסיבות, למשל, אם הפריט נשלח באמצעות שירות משלוח איטי יותר, או נשלח מחוץ לארץ.

מה אם הפריט נתקע במכס מכיוון שהקונה לא מוכן לשלם את דמי הייבוא?

במחלוקות שעניינן סחר חוצה גבולות יוערך כל מקרה לגופו תוך שימוש בכל המידע אודות העסקה. אנו ממליצים למוכרים לחו"ל לפעול למניעת מחלוקות כאלה על ידי ציון בתיאור הפריט כי קונים מחוץ לארץ הם האחראים לכל החובות, מיסי מכס ושאר תשלומים שעשויים להיות מוטלים על ידי מדינת היעד של הקונה.

איך אוכל לדווח על קונה?

תוכלו לדווח על קונים על ידי פנייה לשירות הלקוחות ב-eBay,  או על ידי תהליך לדיווח על התנהגות בלתי הולמת ב-eBay.
 
כך תדווחו על קונה:
 

הענקתי לקונה החזר חלקי עבור הפריט שהוא טען שאינו כפי שתואר ברשומה, האם זה מספיק?

במקרה כזה אנו נבדוק עם הקונה האם הוא מרוצה. אם כן, לא ננקוט בפעולה נוספת. אם לא, אנחנו עלולים לפסוק לטובת הקונה. באם נחזיר לקונה את יתרת הסכום, אנו עלולים לדרוש ממך את סכום ההפרש.
 

הערכות זמן של שירותי משלוח יכולות להיות שגויות. מדוע אתם משתמשים בהן?

אנו מסתמכים על הערכות זמן משלוח של הספקים כאינדיקציה הטובה ביותר למשך הזמן שייקח לפריט להגיע. על פי רוב אנו מוסיפים מרווח בטחון של לפחות שלושה ימים לאחר תאריך ההגעה הצפוי. אנו עשויים להאריך תקופה זו על בסיס סוג המשלוח ששימש את המוכר ומיקומו של הקונה. בנוסף, אנו מכירים בכך שזמני מעבר במשלוחים מחוץ לארץ עשויים לקחת זמן ארוך יותר.

לקונה יש כתובות שונות ב-eBay וב- PayPal. באיזו עליי להשתמש?

אם יש ניגוד בין הכתובות הרשומות בעמוד "פרטי העסקה" ב-PayPal  ובעמוד "פרטי ההזמנה" ב-eBay, המוכר רשאי לבחור בכל אחת מהכתובות ואנו נראה זאת כעמידה של המוכר במחויבותו בנושא משלוחים תחת מדיניות eBay money back guarantee.

מה עליי לעשות כדי לוודא שהקונים שלי מרוצים?

 1. פעל בהתאם למדיניות eBay
 2. ספק תיאורי רשומות מפורטים ותאר את מצבו של כל פריט במדויק, למשל משומש, חדש, או משופץ. תאר בבירור כל פגם, אם קיים
 3. כלול תמונות מרובות של הפריט ברשומות שלך, במיוחד אם ישנם פגמים
 4. השתמש בספק משלוחים המספק אישורי משלוח ו / או אישורי מסירה
 5. העלה את פרטי המעקב של פריטים ל- "שלי eBay".  אם אתה מדפיס תוויות עם PayPal או eBay  מידע המעקב מתעדכן באופן אוטומטי
 6. סמן פריטים שנשלחו ב-"שלי eBay"
 7. שמור על שקיפות ותקשורת עם הקונים שלך – רוב המחלוקות ניתנות לפיתרון בדרך זו

מה אני יכול לעשות כדי לוודא שתהליך משלוח הפריט עובר בצורה חלקה?

 • שלח את הפריט לכתובת המשלוח בעמוד "פרטי ההזמנה"
 •  עמוד בזמן המשלוח והטיפול המוצהר שלך
 • באם אתה מקבל הזמנות מראש או מוכר מוצרים שנעשו לפי הזמנה, ציין באופן ברור את זמן האספקה הצפוי ודאג לשלוח את הפריט בגבולות זמן זה
 • הקפד לענות במהירות, תוך 3 ימים, לבקשות של eBay לתיעוד ומידע אחר, כולל אישורי מסירה

האם קונה שטרם שילם עבור פריט יכול לפתוח מחלוקת ב- eBay?

קונים מוזמנים לפנות ל- eBay  בכל עת. עם זאת, eBay לא תאפשר פתיחת מחלוקת בטרם העביר לך הקונה תשלום.

האם קונה יכול לכתוב משוב שלילי על עסקה לאחר שערעור שלי על מחלוקת בינינו התקבל?

אין קשר בין תהליך יישוב המחלוקות של eBay ובין ומערכת המשוב. כיום, הקונים חופשיים לכתוב משוב ללא קשר לתוצאות יישוב המחלוקת.
 

כמוכר, מה עוד אני אוכל לעשות כדי להגן על עצמי?

eBay נוקטת בצעדים רבים על מנת להבטיח לך אפשרויות ברורות לפיתרון מחלוקות, לפני ואחרי שהתקשורת בינך ובין קונה קורסת. בין התהליכים הזמינים לך כמוכר:

 • דיווח על שימוש לרעה של קונה במערכת המשוב דרך  "צור קשר"
 • שמירה של תיעוד והצפתו במקרים בהם קונים טוענים כי הפריט שנשלח אליהם לא התקבל
 • הגנת המוכר של PayPal  מספקת כיסוי במקרה של תשלומים שבוצעו באמצעות PayPal   ואשר כפופים לחיוב, הפיכת חיוב ותביעות שנעשו באמצעות מרכז יישוב המחלוקות של PayPal

איך מנוהלים היפוכי חיוב תחת eBay money back guaranty?

eBay  נקטה בצעדים על מנת להבטיח לך אפשרויות ברורות לפתרון בעיות, לפני ואחרי שהתקשורת בינך לבין קונה קורסת.
בין התהליכים הזמינים לך כמוכר ב-eBay:

 • דווח על שימוש לרעה של קונה במערכת המשוב. השתמש בקישור צור קשר בכל דף עזרה ב- eBay. משוב מוסר כאשר קונה לא מגיב
  לדו"ח "פריט שלא שולם".
 • ספק את התיעוד הנדרש כאשר הקונים טוענים כי הפריט שלהם לא התקבל.
  הגנת המוכר של PayPal  מספקת כיסוי במקרה של תשלומים שבוצעו באמצעות PayPal  אשר כפופים לחיוב,
 • הפיכת חיוב ותביעות שנעשו באמצעות מרכז יישוב המחלוקות של PayPal .
 • ביטול העסקה והמס.

שים לב כי פתרון מחלוקת באמצעות תכנית זו אינו משנה את חובותיהם של משתמשים לשמור רשומות לצרכי מס המציגים הוכחה כי עסקה בוטלה.

עשוי לעניין אותך